PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMINGSBELEID

De entiteit die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens verkregen via onze website, en onder de voorwaarden beschreven in dit Beleid inzake bescherming van persoonlijke gegevens, is NL International France, gevestigd 13, rue de Champagne in Metz (Frankrijk). Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Dit beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, dat van toepassing is op de gegevens die we over u verzamelen wanneer u onze website en onze applicaties gebruikt, beschrijft de soorten persoonlijke gegevens die we over onze klanten verzamelen en legt uit hoe we deze gegevens gebruiken, delen en overdragen, evenals de keuzes die aan onze klanten worden geboden met betrekking tot het gebruik van deze gegevens. Het beschrijft ook de maatregelen die we nemen om de veiligheid van deze gegevens te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze praktijken voor de bescherming van persoonsgegevens.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

We kunnen uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verzamelen. Bijvoorbeeld wanneer u zich registreert als klant, voordat u een online aankoop doet, wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of promotiespel, deelneemt aan een activiteit die wij organiseren, door middel van enquêtes, via onze sociale media, zich abonneert op onze nieuwsbrief, wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of telefoon. We kunnen ook informatie over u koppelen en/of combineren die we verzamelen van verschillende apparaten die u gebruikt.

De soorten persoonlijke informatie die we kunnen verzamelen, zijn als volgt:
1. Registratiegegevens (naam, postadres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer of ander nummer);
2. Gebruikersnamen en wachtwoorden;
3. Persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht, voorkeurstaal, gewicht, lengte en afmetingen, eetgewoonten en sportbeoefening, pathologieën);
4. Uw interesse in en ervaring met onze producten en producten van vergelijkbare aard;
5. Aankoop- en gebruiksinformatie (type en aantal gekochte en geretourneerde producten);
6. Klantenservicegegevens, klantendienstonderzoeken en -commentaar, en gegevens die worden uitgewisseld met ons klantenserviceteam;
7. Foto's, video's en andere opmerkingen die u verstrekt;
8. Contactgegevens die u ons verstrekt over uw vrienden of andere mensen met wie u contact wilt opnemen of aanbevelen (naam, afleveradres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en/ of ander telefoonnummer);
9. Locatie- en geolocatiegegevens;
10. Uw gedrag op onze website en applicaties;
11. Uw sociale gegevens op sociale mediaplatforms als u verbinding maakt met een van onze sites door middel van een sociale login;
12. Gegevens over u uit openbaar beschikbare bronnen, inclusief openbaar beschikbare inhoud op sociale mediaplatforms;
13. Alle andere gegevens die u ons verstrekt naar aanleiding van een verzoek aan een van onze diensten;
14. Gegevens die we kunnen verkrijgen van externe dienstverleners.

Daarnaast kunnen we bepaalde gegevens verzamelen en uw online activiteit volgen, evenals gegevens met betrekking tot de browser en het besturingssysteem van uw apparaat, uw IP-adres, de webpagina's of advertenties die u bekijkt, details van uw bezoeken aan onze online inhoud en sociale media, advertenties of soortgelijke identificatiegegevens en online acties verzameld met geautomatiseerde middelen, zoals onze cookies, cookies van derden, webservers, pixels en webbakens, en door demografische middelen, gekoppeld aan interessegebieden en context, wanneer u onze inhoud bekijkt, gebruik van onze applicaties, sociale media, contact met ons opneemt via een tool of applicatie, openen van e-mails die we naar u sturen of die van onze kant door derden zijn verzonden en wanneer u de websites en netwerken van derden bezoekt waarop onze advertenties worden weergegeven. We kunnen gegevens koppelen die we via geautomatiseerde middelen hebben verzameld, zoals uw gegevens en browsegeschiedenis, en andere gegevens die we over u hebben verkregen.

De externe leveranciers van applicaties, tools, gadgets en plug-ins op onze websites en applicaties, evenals de websites en netwerken van derden waarop onze advertenties worden gepubliceerd (zoals advertentienetwerken, digitale advertentiepartners en platforms voor sociale media) kunnen ook geautomatiseerde systemen gebruiken, demografische systemen, op interesses gebaseerde en context specifieke middelen gebruiken om gegevens over u te verzamelen, zoals uw interacties met deze functies en om uw online activiteit op een zinvolle manier, constant en via websites van derden te volgen. Deze gegevens worden rechtstreeks door deze externe leveranciers verzameld (naast de gegevens die door ons worden verzameld) en zijn onderworpen aan hun beleid. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet verantwoordelijk voor de praktijken van dergelijke leveranciers en derden.

Als u het niet mee eens bent dat we de bovenstaande gegevens over u verzamelen, kunnen we u mogelijk bepaalde diensten niet leveren, inclusief de diensten die in dit privacybeleid worden vermeld.

GEBRUIK VAN DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

We verzamelen persoonsgegevens met als doel • U te voorzien van producten en diensten die zijn afgestemd op uw behoeften
• Verwerken van bestellingen die op onze website zijn geplaatst
• Creatie, registratie en beheer van uw account
• Beheer klachten
• Beheer klantrecensies
• Communicatie met onze klanten en reactie op hun verzoeken
• Beheer van uw deelname aan promoties, evenementen zoals wedstrijden, enquêtes en ons loyaliteitsprogramma
• U diensten aanbieden (bijvoorbeeld nieuwsbrief)
• Evaluatie en verbetering van onze producten en diensten
• Uw voorkeuren en gewoonten kennen met betrekking tot onze producten en diensten
• Enquêtes en statistieken te kunnen doen om onze producten en diensten te verbeteren
• Ervoor zorgen dat onze site, onze pagina's op sociale netwerken en onze e-mails efficiënt zijn en u een gepersonaliseerde navigatie op onze site te kunnen bieden
• Verrijking van onze website en onze advertenties
• Ons marketingaanbod en onze advertenties analyseren
• U attent te maken op de berichten en advertenties die we u sturen via netwerken van derden of via sociale netwerken
• Beheer onze site, strijd tegen fraude
• Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen gekoppeld aan het contract dat ons bindt.

INFORMATIE DIE WIJ DELEN

We maken de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen niet openbaar, behalve in de volgende gevallen:
1. binnen de bedrijven van de NL-groep;
2. met dienstverleners die namens ons diensten verlenen of ons helpen bij het onderhouden en/of verbeteren van onze websites, bij het beheer van ons loyaliteitsprogramma, evenals bij de distributie, verbetering en/of de marketing van de producten en diensten die we u aanbieden, inclusief de entiteiten die bestellingen uitvoeren en webhosting, informatieopslag, e-mail serviceproviders, marketingservices, inclusief direct marketing en onderzoeks- en analyseservices, tagbeheer zoals Google Analytics bieden;
3. met ons netwerk van onafhankelijke distributeurs in het kader van de verkoop van onze producten in Frankrijk, in het bijzonder om de opvolging van onze klanten te beheren;
4. in het geval dat u expliciet de mogelijkheid heeft aangegeven dat uw gegevens kunnen worden gedeeld met andere categorieën derde partijen en hiervoor uw toestemming heeft gegeven;
5. als we hiertoe wettelijk verplicht zijn;
6. met wetshandhavingsinstanties, overheidsfunctionarissen of andere partijen in reactie op een gerechtelijk bevel, gerechtelijke procedure of dagvaarding;
7. wanneer we van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies of fraude waarmee u of ons te maken heeft, te voorkomen; illegale activiteiten voorkomen of melden; het eigendomsrecht of de veiligheid van een persoon beschermen, inclusief die van ons, of onze Algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen ons afdwingen;
8. als onderdeel van de verkoop van al of een deel van ons bedrijf en zijn activa aan een derde partij of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering (inclusief ontbinding of liquidatie); en
9. wanneer u anderszins toestemming geeft of ons vraagt om uw informatie met derden te delen.

We kunnen geaggregeerde en/of anonieme informatie delen die u niet identificeert voor onze zakelijke doeleinden en die van onze partners, inclusief maar niet beperkt tot het aantal bezoekers van onze website en het aantal klikken op onze advertenties en/of e-mails.

OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De informatie die we over u verzamelen, kan worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt in elk land of gebied waar een of meer van onze dochterondernemingen van de groep of derde partijen die diensten aan ons, tussenpersoon of zakenpartner leveren, zich bevinden, inclusief andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland voor de bovengenoemde doeleinden. Het kan ook worden afgehandeld door personeel buiten de EER en buiten uw land.

U kunt meer informatie over deze garanties verkrijgen door contact met ons op te nemen via e-mail of per post op de adressen vermeld in de "contact" -secties hieronder.

INFORMATIE OPSLAGPERIODE

Tenzij anders aangegeven, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In sommige gevallen zijn we verplicht om gegevens te bewaren om aan onze wettelijke en administratieve verplichtingen te voldoen. Als we de informatie niet langer nodig hebben, verwijderen we deze uit onze systemen of maken we ze anoniem.

BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

We verbinden ons ertoe om de gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onvrijwillige vernietiging, onopzettelijk verlies, wijzigingen, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang of gebruik.

SOCIALE NETWERKEN EN DOOR DE GEBRUIKER GEGENEERDE CONTENT

Op sommige van onze sites en applicaties kunnen gebruikers hun eigen inhoud plaatsen. We vestigen uw aandacht op het feit dat de inhoud die op onze sociale platforms wordt gepresenteerd, door het publiek kan worden bekeken. Daarom moet u waakzaam zijn wanneer u bepaalde persoonsgegevens op deze platforms verstrekt, zoals uw financiële gegevens, uw adres of uw gezondheidsproblemen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de acties die door anderen worden ondernomen als u persoonlijke gegevens op een van onze sociale mediaplatforms plaatst.

UW RECHTEN

U hebt het recht en de mogelijkheid om uw online accountinformatie en uw voorkeuren op elk gewenst moment te corrigeren, bij te werken en te verwijderen door in te loggen op uw account en naar het gedeelte "mijn account" te gaan of door contact met ons op te nemen in het gedeelte "Contact opnemen". van dit privacybeleid.

U kunt ons ook vragen om uw gegevens van onze mailinglijsten te verwijderen en uw herroepingsrecht uit te oefenen om geen directe marketingcommunicatie meer van ons te ontvangen, zoals aangegeven in het gedeelte "contact met ons opnemen" van dit privacybeleid of door het volgen van het "uitschrijven" link of de opt-out-instructies die in onze mededelingen worden uitgelegd. Het kan een paar dagen duren om uw opnameverzoek te verwerken en u kunt gedurende deze periode promotionele of marketing e-mails of post blijven ontvangen. Uw afmelding voor direct marketingcommunicatie belet ons niet om u andere soorten niet-promotionele berichten te sturen, zoals transactiebevestigingsmails.

Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving kunt u:
• toegang vragen tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en een kopie hiervan verkrijgen,
• ons vragen om de gegevens te corrigeren, bij te werken, te beperken of te blokkeren,
• ons vragen om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, door contact met ons op te nemen per e-mail of per post op de adressen vermeld in het gedeelte "contact met ons opnemen" hieronder.

Wanneer de wet dit voorschrijft, kunt u elke toestemming die u ons eerder hebt gegeven intrekken of op elk moment, om legitieme redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Daarna passen we uw voorkeuren aan. U heeft ook het recht om richtlijnen op te stellen voor het beheer van uw persoonsgegevens na uw overlijden. Deze instructies kunnen rechtstreeks bij Beautysané worden ingediend of bij een derde partij die ze te zijner tijd naar ons opstuurt.

LINKS NAAR WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Onze websites en applicaties kunnen links bevatten naar sites, applicaties en diensten anders dan die van Beautysané die beheerd kunnen worden door externe bedrijven. Houd er rekening mee dat we het niet eens zijn met en niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze sites van derden, zelfs als we een link naar deze sites bieden. Deze bedrijven hebben mogelijk hun eigen privacy verklaringen of -beleidsregels, die we u sterk aanbevelen te lezen en te bekijken. Onze producten en diensten kunnen ook aan u worden aangeboden via platforms van derden of andere kanalen van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van de bescherming van persoonsgegevens van deze sites, applicaties of diensten anders dan die van Beautysané.

WIJZIGINGEN IN HET PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Dit beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens kan periodiek worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens weer te geven. We zullen u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen, ook wanneer ze van kracht worden. Als u onze website blijft gebruiken nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, wordt uw voortdurende gebruik van onze website beschouwd als uw aanvaarding.

CONTACT OPNEMEN

Als u wilt dat wij de informatie die we over u hebben of uw voorkeuren bijwerken, in het bijzonder als u niet langer deel wilt uitmaken van onze mailinglijsten, uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens of als u zich zorgen maakt. over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op het volgende adres: [email protected]
of per post op het volgende adres:
NL International Frankrijk
Beautysane klantenservice
13 rue de Champagne - BP 75211
57076 Metz Cedex 03

Logo Beautysané vert
Mijn Lichte maaltijden (0 / 0)
Mijn Volledige maaltijden (0 / 0)